Elállási jog

A megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig, legfejlebb azonban a megrendelés napjától számított három hónap elteltéig a megrendelőnek jogosult indoklás nélkül elállni a vásárlási szándékától. Ebben az esetben az ÁDI-LAK webáruház köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a megrendelőnek, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaigazolását követő harminc napon belül. A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltalásával kapcsolatban felmerült költségeket, ezen felül egyéb költség nem terheli, a webáruház azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szoló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezési alkalmazandóak. 

Amennyiben Ön az elállás jogával kíván élni, az erre irányuló szándékot írásbeli nyilatkozat elküldésével teheti meg.

Az elállási szándékát közölheti saját nyilatkozat elküldésével ajánlott küldeményként történő postán (ADI-LAK Bútorbolt, 2700 Cegléd, Puskaporos utca 22) vagy e-mailben (info@adilak-butor.hu). A postai úton közölt elállásnál az ajánlott küldemény postára adásának dátumát vesszük figyelembe a 14 nap számításakor. 
Az elállási szándéknyilatozatot webárúházunk haladéktalanul visszaigazolja, ezáltal érvényesnek tekinti. A nyilatkozatban megjelölt termékek visszaküldési határideje a nyilatkozat közlésétől számított 14 nap.
 
|
Hozzáadás a kosárhoz, kérem várjon
Kosár mentése